Overblijven

Op school lunchen

Overblijven

Overblijven

De kinderen kunnen indien nodig op school overblijven.
Het regelen van de overblijf is de verantwoording van de school. Vandaar dat overgegaan is tot het aanstellen van een overblijfcoördinator, die in dienst is van de school. Aan het einde van het schooljaar wordt een oproep gedaan aan alle ouders om voor het nieuwe schooljaar als overblijfouder te fungeren. Deze ouders houden van 12.00 tot 13.00 uur toezicht op uw kind. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding in geld. Dit alles wordt betaald uit de overblijfbijdrage.
U heeft twee mogelijkheden om te betalen:

1. Een vast bedrag per jaar: €72,50 per vaste dag per jaar Dit komt neer op ong. € 1,80 per keer.
U kunt dit bedrag in maximaal twee termijnen overmaken. (eerste termijn voor de eerste schooldag van het schooljaar en de tweede voor 1 februari) Het girorekeningnummer is: NL83 INGB 0009441961 t.n.v. STOAG Spijkenisse TSO Montessori te Spijkenisse o.v.v. van de naam(-en) van uw kind(-eren) en de groep waarin het zit.
Opm. : vanaf het derde kind uit één gezin geldt een korting van 50%.

2. Per strippenkaart: een 10-strippenkaart kost € 25,00
Deze kaarten kunnen iedere ochtend, behalve woensdag, bij de coördinator gekocht worden.
Van de overblijfbijdrage wordt de coördinator en de overblijfouders betaald en worden veel binnen-en buitenspeelmaterialen aangeschaft.
De besteding van het overblijfgeld staat los van andere geldstromen die met de school te maken hebben.
Het geld wordt beheerd door de coördinator die regelmatig contact met de directie heeft. In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het verbeteren van de overblijfvoorzieningen. De kinderen gaan ongeveer een half uur naar buiten en blijven een half uur binnen.
M.b.t. het buitengebeuren is het schoolplein in een aantal zones verdeeld, wat voor de kinderen meer ruimte biedt om te kunnen spelen.
Binnen worden op een groot scherm films vertoond in de aula.
Elke bovenbouwgroep beschikt over een Wii, welke via het digitale schoolbord gespeeld wordt. In de middenbouwgroepen wordt overblijf-tv aangeboden. De kinderen kunnen een keuze maken uit bovenstaande activiteiten.
Bovenbouwleerlingen worden actief ingezet.
Zij krijgen verschillende taken: spelleider, materiaal-man/ vrouw, EHBO-er of mediator.
Elke dag zijn andere leerlingen aan de beurt. 33 Alle kinderen van groep 7 krijgen daartoe een speciale opleiding en een complete EHBOcursus. Zo kunnen deze kinderen dus eenvoudige wondjes verzorgen, scheidsrechter zijn, conflicten oplossen en het materiaal beheren. Gedragsregels: Tijdens het overblijven gelden dezelfde regels als tijdens de lessen.
Er is tevens een overblijfreglement opgesteld door de overblijfcommissie.
Alle informatie m.b.t. de overblijf is terug te vinden in een aparte brochure, die op school verkrijgbaar is.